Get Adobe Flash player

Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA:

 

  •    rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy

  •    dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń

  •    liczba miejsc jest ograniczona

Jeśli planują Państwo zapisać dziecko do naszego Przedszkola
prosimy pobrać, wypełnić i wysłać
oraz skontaktować się z Przedszkolem
w celu podpisania umowy i uiszczenia opłaty.
 
Czesne jest opłacane z góry do dnia 10-go każdego miesiąca,
natomiast opłata za zajęcia dodatkowe i wyżywienie naliczana jest z dołu.
 
Płatności można dokonać w siedzibie przedszkola lub na konto bankowe:

 

68 1500 2110 1221 1000 8430 0000